Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Hälsa och sjukvård
Vi optimaliserer den støtten som kreves for å kunne tilby en effektiv helsetjeneste, og forbedrer helseinstitusjonens sikkerhet og pålitelighet.

Anleggsdrift
Anleggsdrift med langtgående garantier for lavere kostnadsnivåer og redusert miljøbelastning.

Eiendom
Eiendomsforvaltning som innebærer driftssikkerhet, tilgjengelighet og garanterte besparelser gjennom målstyrt energiforvaltning.

Anleggsdrift
Anleggsdrift med langtgående garantier for lavere kostnadsnivåer og redusert miljøbelastning.

Hälsa och sjukvård
Vi optimaliserer den støtten som kreves for å kunne tilby en effektiv helsetjeneste, og forbedrer helseinstitusjonens sikkerhet og pålitelighet.

Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Lets partner on climate action
Veolia samarbeider tett med kundene for å gi løsninger som er utviklet for å møte utfordringen med å bekjempe klimaendringene.

Eiendom
Eiendomsforvaltning som innebærer driftssikkerhet, tilgjengelighet og garanterte besparelser gjennom målstyrt energiforvaltning.