Eiendom

Veolia tilbyr komplett eiendomsforvaltning, slik at bedrifter kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Enten eiendommen er offentlig, kommersiell eller en industrieiendom, skal energiutnyttelsen, inneklimaet og vedlikeholdet av eiendommen være optimalt. Vår erfaring og brede kompetanse innen energi, drift og vedlikehold av fast eiendom gir deg en forvaltning som er preget av pålitelighet, tilgjengelighet, kostnads- og energieffektivitet.

Eiendom

Vi har fire tjenestetilbud:

Drift og vedlikehold

Vi tar ansvar for tilsyn og stell av eiendommer gjennom drift og vedlikehold av det byggtekniske utstyret strukturert i henhold til bransjens AFF-bestemmelser. Ansvarsfordelingen mellom bedriften og oss tydeliggjøres med en avgrensningsliste. Vi presenterer kontinuerlig patruljering, overvåkning og rapportering av status og forbedringstiltak. 
I dette inngår:
 • Tilsyn, stell og korrigerende vedlikehold
 

Funksjon

En funksjonsavtale innebærer minimalisering av uforutsette kostnader og havarier, samtidig som drifts- og vedlikeholdskostnadene sikres i et lengre perspektiv. Vi tar ansvar for tilsyn og stell, samt vedlikehold av byggtekniske anlegg. Tilstanden og vedlikeholdsbehovet til alle tekniske systemer fastsettes ved oppstart og resulterer i en vedlikeholdsplan for å sikre funksjonalitet. Vi garanterer for et godt inneklima og god tilgjengelighet samt andre målbare indikatorer. 
I dette inngår:
 • Tilsyn, stell og korrigerende vedlikehold
 • Tilgjengelighetsgaranti
 • Garanterte temperaturnivåer og luftstrøm
 • Opprettelse av en vedlikeholdsplan
   
Referanser fra Eiendom
Våre referanser i eiendommen - en bred oppgaveportefølje

Energy Performance Guarantee (EPG)

I en EPG-avtale garanteres bedriften en reduksjon av energiforbruket, ettersom vi tar hele merkostnaden om forbruket overstiger det garanterte nivået. Hvis forbruket synker til under det garantert nivået, deles besparelsene mellom bedriften og oss.
En EPG-avtale innebærer også merverdi for brukeren når eiendommens energiforbruk minimaliseres.
I dette inngår:
 • Et garantert energiforbruksnivå
 • Energioppfølging og analyse utført av energieksperter
 • En detaljert redegjørelse for besparelsespotensialet og det garanterte nivået
 • En gjennomsiktig og objektiv måling av realiserte besparelser gjennom en internasjonal standard, IPMVP
 • Tilkobling med sanntidsovervåkning av eiendommen
 • Overvåkning av tekniske installasjoner 24 timer i døgnet
   
 
Hubgrade
Hubgrade - en innovativ løsning for energioptimalisering av alle typer planter

Energioppfølging og analyse

Vil dere få kontroll over deres energiforbruk, slippe ubehagelige overraskelser og ligge et skritt foran? Gjennom en energioppfølging og analyseavtale får dere kontinuerlig energiovervåkning døgnet rundt, samtidig som alle data analyseres og rapporteres tilbake. Vi videreutvikler nåværende arbeidsmetoder og gir tips om energibesparelser. Gjennom vårt energioppfølgingssystem (EOS) visualiserer vi eiendommenes energiforbruk og dere mottar en kontinuerlig overvåkning av energistatistikken.
I dette inngår
 • overvåkning av tekniske installasjoner 24 timer i døgnet
 • energioppfølging og analyse utført av energieksperter
 • en avtaleperiode på fra 3 år og oppover med korte oppsigelsesfrister
 • en kontinuerlig evaluering av samarbeidet
 

Tillegg – insentiver for energibesparelser

Insentiver er et alternativ som kan legges til ovennevnte avtale om drift og vedlikehold, funksjon samt energioppfølging og analyse. Gjennom å utvide med disse energi-insentivene settes det større fokus på energieffektivitet og ytelse. Oppnådde besparelser deles mellom dere og oss. Vår del av besparelsene brukes til å finansiere ressursene som er brukt for å oppnå resultatet. Kostnadene ved gjennomføringen står vi for. Avtalen bygger på et avtalt energiforbruk, basert på historie og innledende målinger. Vi gjennomfører og følger opp energisparende tiltak.
I dette inngår
 • gjennomføring av energisparende tiltak og bokføring
 • en kontraktslengde på fra 3 år og oppover
 • energioppfølging og analyse utført av energieksperter