Referanser fra Eiendom

Uansett hvilket av våre tjenestetilbud eiendomsforvaltningen er basert på, utfører vi oppdraget med fokus på å redusere energiforbruket og den totale driftskostnaden. Vi sørger for at eiendommens tekniske installasjoner og forsyningssystemer fungerer optimalt, uten å svekke inneklimaet og tilgjengeligheten.

Vil du vite mer om hva vi gjør for våre eksisterende kunder, og hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt med:
Peter Andersson
Concept Manager Smart Cities
peter.andersson@veolia.com
+46 8 550 500 05
 
Storebrand
Veolia er ansvarlig for driften av 15 av selskapets eiendommer i Sør-Sverige. Totalt dreier det seg om drøyt 150 000 kvadratmeter.
Micasa Fastigheter
Veolia er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av Micasa Fastigheters eierandeler i Stockholm, totalt 124 objekter som tilsvarer ca. 1,1 millioner kvadratmeter.
SISAB
Veolia er ansvarlig for driften, tilsynet og stellet samt planlagt og korrigerende vedlikehold av skolebygg i Stockholm AB, SISABs barnehager og skoler i Nord-Stockholm.