Helse & omsorg

Helse og omsorgHelse- og omsorgssektoren skal tilby det best tenkelige stell og omsorg, samtidig som kostnadene må holdes under kontroll. Med utgangspunkt i denne utfordringen har Veolia gjennom flere tiår utviklet tjenester som støtter helse- og omsorgssektorens kjernevirksomhet.

Gjennom oss får sektoren mulighet til å

 • Kontrollere driftskostnadene
 • Optimalisere sikkerheten og kvaliteten på omsorgen
 • øke tilfredsheten blant pasienter og ansatte
For å gjøre det mulig for helseinstitusjoner å drive en så smidig og effektiv omsorgstjeneste som mulig optimaliserer vi institusjonenes støttefunksjoner og forbedrer sikkerheten og påliteligheten. Våre leveranser skreddersys etter hvert oppdrag og inkluderer teknisk utstyr, energileveranse, tilsyn og overvåkning av støttefunksjoner samt vedlikehold og stell av bygninger. 
 
 
Referanser helse og omsorg
Referanser i helsesektoren

Våre leveranser på energi- og miljøfronten:

 • Energitilførsel og distribusjon innenfor anlegget samt avbruddsfri strømforsyning
 • Energibesparelser gjennom effektivisering
 • Lavere utslipp av drivhusgasser
 • Reduksjon av energikostnader
 • Garanti for servicenivåer

Våre tekniske tjenester:

 • Heldekkende eiendomsforvaltning som omfatter bygninger og byggtekniske installasjoner
 • Sikring av et optimalt inneklima og komfort for pasienter og besøkende
 • Forvaltning av områder som krever en kontrollert atmosfære
 • Overvåkning av etterlevelsen av regler for helse og sikkerhet
 • Garantert sporbarhet gjennom rutiner for avviksbehandling og rapportering 
 • Sikring av god hygiene og eliminering av risiko for sykehusinfeksjoner


Fordeler med Veolia

 • Sikkerhet – vi forebygger sykehusinfeksjoner gjennom vedlikeholdsrutiner og helsebeskyttende rutiner for alle tjenester vi yter. Vi håndterer risikoen for legionærsykdom gjennom et eget risikostyringssystem basert på velprøvde metoder;
 • Sporbarhet – vi overvåker sensitive indikatorer og rapporterer kontinuerlig om våre aktiviteter til en driftssentral med døgnbemanning;
 • Resultat – vi overvåker resultatet av tjenestene vi utfører, ved hjelp av ulike indikatorer og garanterer deretter for resultatet. Vi garanterer for både energi- og miljøresultatet samt for servicekvaliteten for alle bygninger vi forvalter; 
 • Spesialtjenester – Veolia har et omfattende utvalg av tjenester og tilbyr blant annet spesialtjenester for helsesektorens steriliseringsutstyr, håndtering av medisinske gasser, laboratorievann, bassengdrift og høyrisikorom (HEPA-filter);
 • Innovasjon – Veolia deltar i forskningsprogrammer og samarbeider med universiteter og høyskoler samt investerer i eksperimentelle ressurser.