Referanser fra helse & omsorg

Drift og vedlikehold av sykehus er en del av Veolias DNA. Konsernets første resultatbaserte sykehusengasjement ble etablert allerede i 1937. 

Karakteristisk for vår drift av helsefasiliteter er pålitelighet og pasientsikkerhet. Vår kompetanse innen vedlikehold og tekniske ekspertise gjør at våre kunder kan føle seg trygge på støttefunksjonene som kreves for å kunne tilby en helsevirksomhet uten forstyrrelser, og på at sykehusets energiforbruk og miljøbelastning reduseres.

Locum
Med en helhetlig tilnærming og omfattende erfaring innen eiendomsforvaltning i følsomme omgivelser sikrer Veolia at bygg, anlegg og utstyr støtter sykehusets kjernevirksomhet. 
Region Östergötland
Som driftsentreprenør med særlig kompetanse innen energioptimalisering gir Veolia Region Östergötland et anleggsvedlikehold av høy kvalitet samt redusert energiforbruk og miljøbelastning sett fra et helhetlig perspektiv.
Västfastigheter - Skene Lasarett
Veolia har inngått en driftskontrakt med Skene Sykehus som omfatter drift, tilsyn og vedlikehold samt bestemt korrigerende vedlikehold og myndighetsinspeksjoner.