Painopistealueet
Painopistealueet

Energia

Maailman johtavana energiapalveluita tuottavana yrityksenä Veolia tarjoaa ratkaisuja, jotka kattavat koko arvoketjun: olemassa olevien laitosten käytöstä, kunnossapidosta ja optimoinnista aina uusien laitosten rahoittamiseen, rakentamiseen ja omistukseen.

Tehostamme olemassa olevien laitosten toimintaa. Analysoimme tuotantoprosessia ja optimoimme teknisen infrastruktuurin, käytön, jakelun ja kunnossapidon. Tuloksena on parempi toimivuus ja korkeampi tuottavuus ja käyttöaste. Laitoksen rakentamisen tai kunnostamisen lähtökohtana on tuotantotarve. Analysoimme nykytilanteen ja arvioimme mahdolliset kustannus- ja ympäristösäästöt esiselvityksellä, joka kattaa koko toimitusketjun energialähteen valinnasta aina uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen tai olemassa olevan laitoksen kunnostamiseen. Vastaamme koko projektista, myös riskien ja toimitustakauksista. Voimme myös tarjota investointivaihtoehtoja ja laskea kustannukset toimitettua energiayksikköä kohden ja näin varmistaa, että laatu, käytettävyys ja tehokkuus toteutuvat.

Seuraamme avainlukujen avulla kulutusta ja lisäämme tehokkuutta. Käytämme kannattavinta energialähdettä ja näin varmistamme alhaisemmat kustannukset ja pienemmät ympäristövaikutukset. Jakelupuolella huolehdimme siitä, että verkon häviöt vähenevät ja käytössä syntyvä hukkaenergia saadaan hyötykäyttöön.


Kaukolämpö 

Fjernvarme
Veolian kaukolämpö perustuu biopolttoaineisiin tai vaihtoehtoisesti lämmön talteenottoon, esimerkiksi teollisuuden hukkalämpöön.
Hyödyt:
 • Säästää ympäristöä - metsänhakkuiden ja sahojen sivutuotteita muutetaan lämpöenergiaksi, minkä ansiosta päästöt vähenevät.
 • Mahdollisimman pienet kattiloiden ja jäähdytyslaitteiden kunnossapitokustannukset
 • Alhaisemmat energiakustannukset
 • Laitoksista ja kiinteistöistä vapautuu arvokasta tilaa, kun erillisiä kattiloita tai jäähdytyslaitteita ei tarvita.


Valmislämpö

Avaimet käteen -periaatteella toimiva konsepti lämmitykseen. Hoidamme lämmön toimituksen kokonaisuudessaan ja varmistamme, että asiakas saa tarpeisiinsa sopivan puhtaan, varman ja tehokkaan energiaratkaisun.
Hyödyt:
 • Taloudellinen
 • Taattu lämmöntoimitus kiinteistöihin
 • Yksi toimittaja ja yksi sopimus, joka kattaa kaiken asennuksesta investointiin ja käyttöön koko sopimusajan
 • Fossiiliset polttoaineet vaihdetaan uusiutuviin ja sitä kautta ympäristövaikutukset pienenevät


Toimitukset teollisuudelle

Autamme teollisuusasiakkaitamme analysoimaan tuotantoprosessejaan. Lisäämme tuottavuutta, optimoimme käyttöä sekä hoidamme tuotantokaluston huollon ja kunnossapidon.
Stromproduksjon

Sähköntuotanto
 • Sähköntuotantoprosessissa primäärienergia muunnetaan sähköksi. Hoidamme hankinnat ja huolehdimme kokonaisvaltaisesti sähköntuotantojärjestelmän teknisestä hallinnoinnista.
Yhteistuotanto (CHP)
 • Yhteistuotannossa tuotetaan samaan aikaan sekä sähköä että lämpöä. Hoidamme höyrykattilat ja  muut komponentit, joita käytetään yhteistuotantolaitoksissa.
Paineilma ja vakuumi
 • Hoidamme paineilma- ja tyhjiöjärjestelmät ja keskitymme laatuun ja energiatehokkuuteen.
Prosessijäähdytys
 • Teollisuudessa jäähdytys edellyttää monimutkaisia järjestelmiä, joiden kustannustehokas käyttö perustuu monen eri osa-alueen osaamiseen. Vastaamme teollisuusprosessien jäähdytysjärjestelmien käytöstä ja kunnossapidosta.
Höyry
 • Hoidamme höyryn sekä lämpimän ja kuuman veden käsittelyn. Kehitämme toimitusjärjestelmää ja energiatehokasta käyttöä.