Painopistealueet
Painopistealueet

Kierrätys

Veolia tuottaa kierrätyspalveluita 730 000 yritykselle maailmassa ja käsittelee yli 31 miljoonaa tonnia jätettä takaisin uusiksi materiaaleiksi ja energiaksi. Pohjoismaissa tarjoamme palveluita erityisesti teollisuudelle.

Återvinning fokusområden
Asiakkaidemme kustannusten ja ympäristövaikutusten pienentäminen on tavoitteena kaikissa toimeksiannoissamme. Pyrimme aina löytämään painopistealueidemme kesken synergiaetuja, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Kierrätysmahdollisuuksien tunnistaminen on näin luonteva osa toimintaamme.

Kun vastaamme energiajärjestelmien käytöstä ja kunnossapidosta, hyödynnämme laitoksen käytettävissä olevia resursseja. Autamme käsittelemään ja optimoimaan materiaalivirtoja. Käsittelyn, kierrätyksen ja tuotannossa syntyvien sivutuotteiden jalostamisen avulla asiakas pystyy kontrolloimaan materiaalivirtoja ja tulee tietoiseksi niiden alkuperästä. Rahaa säästyy ja jätteen määrä pienenee.

Käytöstä poistuneet teollisuuslaitokset ja -kalustot ovat usein haastavia sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Voimme käyttöä ja kunnossapitoa koskevien sopimusten puitteissa toteuttaa asiakkaille myös projektityyppisiä kierrätystoimeksiantoja laitosten ja laitteiden purkamiseksi ja käytöstä poistamiseksi.
Esimerkkejä palveluista:
  • Laitosten ja kohteiden purkaminen
  • Kustannustehokkaat purku- ja likvidointipalvelut
  • Käsittely ja kierrätys
  • Laitosalueiden palauttaminen ennalleen
Tällaisissa toimeksiannoissa otamme aina huomioon mahdollisen tuotantoaikataulun ja painotamme taloudellisuutta, ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta.