Painopistealueet
Painopistealueet

Vesi

Vann

Tarjoamme palveluita, jotka kattavat kaikki veden kiertovaiheet veden toimittamisesta sen palauttamiseen takaisin luontoon. Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla vähentää veden kulutusta ja kierrättää sitä niin paljon kuin mahdollista.  

Tuotamme ja toimitamme juomavettä, puhdistamme jätevettä, tarjoamme laitteet ja järjestelmät vedenpuhdistukseen sekä kehitämme, rakennamme ja hoidamme kuntien ja teollisuuden vesilaitoksia. Palvelumme kattaa usein niin asiakaspalvelun kuin toimintatapojen, osaamisen ja teknisen asiantuntemuksen tarjoamisen. Päivittäisen käytön ja kunnossapidon lisäksi voimme tarjota myös kunnossapito- ja investointisuunnittelua, tekniikan kehittämistä ja rahoitusta. Usein asiakkaidemme vesihuollon henkilöstö siirtyy meille ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittyä edelleen ja edetä työssä yrityksessä, joka on erikoistunut vesihuoltoon ja jätevesiin.

Tarjoamme kunnille
Veolialla on vesihuollon käyttö- ja kunnossapitosopimuksia 5 000 kunnan kanssa maailmanlaajuisesti. Toimeksiannot vaihtelevat kunnittain. Osassa vastaamme käytöstä ja kunnossapidosta, osa sisältää jopa laitosten kehittämistä, rakentamista ja rahoittamista.

Sopimuksemme kuntien kanssa perustuvat kumppanuudelle. Toiminnan omistus ja hallinta säilyy kunnalla, ja kunta asettaa tavoitteet, joiden saavuttamiseen sitoudumme. Näin kunta minimoi riskit, pääsee eroon päivittäisistä huolista ja voi sen sijaan keskittyä pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kokemuksemme ja erityisosaamisemme ansiosta voimme varmistaa, että vesi- ja jätevesihuolto on kustannustehokasta ja sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. 


Tarjoamme teollisuudelle
Vann
Vesi on teollisuudelle välttämättömyys. Sitä käytetään prosessivetenä, lämmitykseen ja jäähdytykseen, valmistusaineena, tuottamaan reaktioita, laitteiden huuhteluun ja puhdistamiseen, palosuojana ja niin edelleen. Hyviksi havaittujen innovatiivisten teknisten ratkaisujemme ja palveluidemme ansiosta pystymme tarjoamaan apua kaikkeen, mikä liittyy tuotantoprosessissa käytettävään veteen.
  • Prosessi- ja jätevesien hoitaminen ja käsittely
  • Lietteen ja sivutuotteiden käsittely sekä jäteveden jalostus
  • Jäteveden käsittely, puhdistus ja kierrätys luontoon palauttamista varten
  • Optimointi ja luotettava käyttö ja kunnossapito
  • Lämmön vaihto
Yli 400 yritystä eri teollisuudenaloilta on antanut vesihuoltonsa kokonaan tai osittain Veolialle. Näin ne pääsevät osallisiksi toimiviksi havaituista räätälöidyistä ratkaisuista, joiden ansiosta yritys voi keskittyä ydintoimintaansa, koska takaamme varman vesihuollon ja jätteiden käsittelyn.Kehitämme henkilöstöä ja toimintaprosesseja sekä varmistamme, että yritys toimii ympäristön kannalta vastuullisesti. Asiakkaidemme edustamia teollisuudenaloja ovat muun muassa kemia, petrokemia, elintarvikkeet, paperi ja selluloosa, lääketeollisuus, ajoneuvot, teräs ja elektroniikka.