Teollisuus

Harjavalta

Veolialla on Harjavallan teollisuuspuistossa yksi konsernin suurimmista energiahankkeista, joka sisältää höyryn, kuuman veden, veden, prosessiveden ja paineilman sekä kaukolämmön toimituksen suurteollisuuspuiston yrityksille ja lähellä sijaitsevaan kaupunkiin. Yhteistyössä teollisuuspuiston yritysten kanssa Veolia pienentää alueen teollisuuden energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Harjavalta industripark

Teollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin kokoinen tehdasalue, jossa mm. Norilsk Nickelillä ja Bolidenillä on runsaasti toimintaa. Veolia vastaa puiston energiapalveluista STEP-tytäryhtiön välityksellä, joka vastaa höyryn ja lämmön tuotannosta alueen voimalaitoksessa sekä lämmön kierrätyksestä yritysten teollisuusprosesseissa.
 
STEP on myös uudistanut teollisuuspuiston energiantuotantoa vaiheittain pitkän tähtäimen suunnitelmansa mukaisesti.

  • Vuonna 2011 voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin uusi 20 MW:n höyrykattilalaitos varmistamaan asiakkaiden tuleva energiantarve ja varmistamaan luotettavampaa ja joustavampaa tuotantoa.
  • Keväällä 2015 STEP ja Norilsk Nickel sopivat höyryn toimitukseen tarkoitetun 30 MW:n, puupelleteillä ja nesteytetyllä maakaasulla toimivan biohöyrykattilalaitoksen rakentamisesta. Uusi kattila pienentää alueen energiakustannuksia sekä vähentää sen riippuvuutta lämmitysöljystä määrällä, joka vastaa 520 säiliöautotoimitusta vuodessa. Fossiilisista polttoaineista johtuvien hiilidioksidipäästöjen arvellaan vähentyvän 70 000 tonnia vuodessa.

Veolian toimeksiantoon kuuluu myös teollisuuspuiston energiankäytön optimointi.

Energiavirtojen optimointi ja höyryn ja prosessilämmön toimittaminen

Vuosituotanto 600 GWh

Kaukolämmön toimittaminen läheiseen kaupunkiin