Teollisuus

PSA Peugeot Citroën

Veolia kehittää ja optimoi Peugeot Citroënin tuotantolaitosta autonvalmistajan toiminnalleen asettamien kestävyystavoitteiden mukaisesti.Veolian palvelut kattavat laitoksen kiinteistötekniset asennukset, energiahuollon, vedenkäsittelyn ja kierrätyksen sekä tekniset palvelut.

PSA Peugeot Citroën

Edut asiakkaalle:

  • Tuotantolaitosten pienempi ympäristövaikutus
  • Energian ja materiaalien kierrätys
Veolia on laajan energia-, vesi- ja kierrätysosaamisensa ansiosta löytänyt monia synergioita tehtävästä, joka on johtanut tehokkaaseen resurssien käyttöön:
  • Vesoulin tuotantolaitoksella kierrätetään ja käytetään uudelleen 7 500 tonnia puuta biopolttoaineeksi yhteen vuonna 2012 rakennetuista poltinlaitoksista.
  • Souchauxissa laitoksen energiaoptimointi on tuottanut ratkaisun, joka ottaa talteen tuotannon prosessilämmön, joka aiemmin meni hukkaan. Sinne on asennettu myös yksi Ranskan suurimmista aurinkovoimaloista.
  • Mulhousen laitoksella Veolia on vähentänyt PSA Peugeot Citroënin hiilidioksidipäästöjä korvaamalla lämmitysöljyn maakaasulla.

Veolian energiankäytön tehostamistyö on tuottanut PSA Peugeot Citroënille 17 prosentin energiansäästöt. Tällä hetkellä Veolia tekee tutkimusta ja kehitystä autonosien ja materiaalien kierrätyksestä sekä ekosuunnittelusta pyrkimyksenään tukea PSA:n tavoitetta saavuttaa kestävä kehitys omassa toiminnassaan.

17 prosentin energiasäästöt autonvalmistajan tuotantolaitoksilla

3 MW:n biopolttoainelaitos tehtaan energiantuotantoon

4 800 aurinkopaneelia = 1,25 GW:n vuosituotto