Laitosten käyttöpalvelut sopeutettuna tulevaisuuden haasteisiin

Anleggsdrift

Veolian toiminnan painopistealueita ovat energia, vesi, kierrätys ja kunnossapito. Tehostamme näihin liittyviä järjestelmiä kaikentyyppisissä laitoksissa. Otamme vastuun käytöstä ja näin takaamme tuotannon jatkuvuuden. Samalla löydämme synergiaetuja, joiden avulla syntyy kustannussäästöjä ja alentuneita ilmastovaikutuksia.

Referanser fra anleggsdrift
Täältä löydät käyttöpalveluidemme referenssejä

Kaikki hankkeemme aloitetaan laitoksen analyysilla. Analyysi pitää sisällään käytön ja kunnossapidon, energiahuollon ja jakelun laitoksessa sekä veden käytön. Analyysin avulla tunnistetaan erilaisia osa-alueita, joita voidaan kehittää tehostamalla infrastruktuuria sekä optimoimalla käyttöä ja kunnossapitoa. Kun saadaan muodostettua kokonaiskuva, joka sisältää jopa kierrätyksen, voidaan löytää mahdollisia synergiahyötyjä, esimerkiksi hyödyntämällä lämmön talteenottoa ja tuotannon sivutuotteita sekä tuottamalla energiaa jätevedestä.
 
Käyttöpalveluiden ratkaisumme sisältävät jokaisella painopistealueella koko arvoketjun:
Energiaan liittyvissä toiminnoissa keskitymme erityisesti:
 • Olemassa olevien energialaitosten käyttöön, kunnossapitoon ja optimointiin. Näin parannetaan toimintavarmuutta ja lisätään tuottavuutta ja tehokkuutta
 • Uusien energialaitosten rahoitukseen, rakentamiseen ja omistamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti..
 • Kaukolämpöverkkoihin
 • Kunnossapito- ja investointisuunnitelmiin
 • Paineilmaan ja tyhjiöön - hoidamme järjestelmän ja keskitymme laatuun ja energiatehokkuuteen
 • Prosessijäähdytykseen - vastaamme teollisten prosessien jäähdytysjärjestelmien käytöstä ja kunnossapidosta
 • Höyryyn - vastaamme höyryn sekä lämpimän ja kuuman veden käsittelystä. Kehitämme siirtojärjestelmiä ja pyrimme energian optimoituun käyttöön
Hubgrade
Hubgrade - innovatiivinen energiaoptimoinnin ratkaisu kaikentyyppisiin laitoksiin.

Veteen liittyvissä toiminnoissa keskitymme:
 • Juomaveden jakeluun
 • Vedenkäytön järjestelmien käytön ja kunnossapidon optimointiin
 • Vedenpuhdistus- ja palosammutusjärjestelmiin ja -laitteisiin
 • Kunnossapito- ja investointisuunnitelmiin, tekniseen kehittämiseen ja rahoitukseen
 • Lämmönvaihtimiin
 • Vedenkäsittelyyn tuotantolaitoksissa
  • Prosessiveteen
  • Lämmitys- ja jäähdytysveteen
  • Veteen valmistusaineena ja reaktioissa tarvittavaan veteen
  • Lietteen ja sivutuotteiden käsittelyyn
  • Jäteveden jalostukseen

Laitosten toimintavaatimusten mukainen käyttö

Usein vastuumme laitoksesta muodostuu toiminnan kokonaisvastuusta, jolloin vastaamme käytettävyydestä, toimivuudesta ja kustannustasosta. Toiminnan kokonaisvastuu voi esimerkiksi koskea talotekniikkaa, ilmanvaihtoa, vettä ja jätehuoltoa sekä sähkönjakelua ja kalustoa.

Laitostekniikan kokemuksemme ja optimointiosaamisemme ansiosta voimme olla asiakkaidemme avuksi tulevaisuuden vaatimusten kanssa, ovat ne sitten ympäristövaatimuksia ja muita lainsäädännön vaatimuksia tai verotukseen, energian hintaan, raaka-ainekustannuksiin tai laatuun liittyviä vaatimuksia.