Käyttöpalveluiden referenssejä

Vastaamme Pohjoismaissa monien laitosten, muun muassa kunnallisten viemäri- ja jätevesilaitosten ja energiantuotantolaitosten, käyttöpalveluista. Pitkäaikaiset kumppanuussopimukset takaavat parhaiten alhaisemmat käyttökustannukset ja pienemmät ympäristövaikutukset. Vastaamme myös kaukolämpöverkkojen käyttöpalveluista.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:
 Antti Kokko
Head of Sales and Business Development
cell. : +358 44 701 2350
[email protected]
Borås Energi och Miljö
Veolia ja Borås Energi och Miljö tekevät yhteistyötä Gässlösan jätevesipuhdistamon tehostamisessa.
Öresundsbron
Veolia vastaa Juutinrauman sillalla siitä, että sillan laitteistot, ohjaus ja turvallisuusratkaisut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman alhaisilla kunnossapitokustannuksilla.
Trelleborgs fjärrvärme
Veolia toimittaa biopolttoaineilla tuotettua lämpöä kaukolämpöyhtiö Trelleborg Fjärrvärme AB:lle. Synergiaetuna on muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.
Öresundsbron
Veolia vastaa Juutinrauman sillalla siitä, että sillan laitteistot, ohjaus ja turvallisuusratkaisut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman alhaisilla kunnossapitokustannuksilla.
Järfälla Kommun
Veolia hoitaa Järfällan kunnan vesi- ja viemärilaitosten päivittäisen käytön ja kunnossapidon.
Norrvatten
Veolia on vastannut vuodesta 2009 lähtien vesilaitos Norrvattenin vesijohtoverkosta. Norrvatten toimittaa vettä 13 kuntaan Suur-Tukholman pohjoisosissa.