Sertifioitu toimintajärjestelmä

Veolian sertifioitu toimintajärjestelmä on laatu-, ympäristö- ja työympäristötyömme perusta. Yhteinen laatu-, ympäristö- ja työympäristöjärjestelmä on kaikkien työntekijöidemme käytettävissä. Siinä on kuvattu eri prosessit ohjeineen sekä toiminnot, joilla varmistamme, että vastaamme asiakkaidemme vaatimuksiin. Toimintajärjestelmämme ansiosta voimme taata asiakkaillemme tasaisen laadun kaikessa toiminnassamme.

Laatupäällikkömme vastaa siitä, että toimintajärjestelmää päivitetään jatkuvasti uusien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Seuraamme tätä jatkuvasti omavalvonnalla toimeksiantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan. Arvioimme työtä jatkuvasti myös sisäisillä tarkastuksilla. Poikkeamat tai parannusehdotukset käsitellään toimintajärjestelmässä määriteltyjen ohjeiden mukaan. Niiden mukaan tehdään myös korjaavat toimenpiteet sekä vastaanotetaan tilaukset ja vikailmoitukset ja viedään ne eteenpäin käyttämämme prosessiohjatun järjestelmän mukaan. Paikallisorganisaatioissamme on myös paikalliset laatukoordinaattorit, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen ympäristöjohtamisesta ja -osaamisesta, työympäristöstä, laadusta ja kemikaalien käsittelystä.

Laatu

Veolian kaikki toimipisteet on sertifioitu ISO 9001:n mukaan. Varmistamme toimintamme laadun määritellyillä työprosesseilla, joissa toimintaa dokumentoidaan jo toiminnan aikana. Dokumentoinnin avulla työtehtävät voidaan suorittaa optimaalisella tavalla.

Ympäristö

Veolian ympäristötyön perustana on ISO 14001:n mukainen ympäristösertifiointi. Huomioimme kaikessa toiminnassamme seuraavat asiat:

 • Valitsemme ja tarjoamme tuotteita ja palveluita, jotka edistävät ympäristöystävällistä yhteiskuntaa.
 • Pienennämme asiakkaidemme ympäristövaikutuksia ja tarjoamme energiaoptimointia.
 • Teemme esilajittelun optimaalisella tavalla ja näin vähennämme kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää.
 • Seuraamme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimuksia ja tarpeita, jotka liittyvät ympäristötyön kehittämiseen ja kestäviin energiajärjestelmiin.
 • Kehitämme jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmää, jolla vähennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja päästöjä.
 • Noudatamme lakeja, asetuksia ja muita vaatimuksia.

Työympäristö

Veolia on sertifioitu OHSAS 18001:n mukaan. Työympäristötyöllemme on ominaista virikkeellinen ja turvallinen työympäristö sekä se, että työntekijöiden terveys ja viihtyvyys ovat luonnollinen osa yrityksen menestymisen ja kehittymisen strategiaa. Työympäristötyömme vaikuttaa osaltaan siihen, että sekä asiakkaat, toimittajat, työnhakijat että henkilöstö pitävät Veoliaa kiinnostavana yrityksenä.

Laatu-, ympäristö- ja työympäristösuunnitelma

Toimintajärjestelmää täydennetään tehtäväkohtaisella laatu-, ympäristö- ja työympäristösuunnitelmalla, jolla varmistetaan, että toimintamme vastaa asiakkaidemme tarpeisiin. Prosessin jokaisen vaiheen keskiössä on asiakkaan tarpeet, ja ne huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Hitsaustyöt

CE-merkinnät ja vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat olleet pakolliset 1.7.2014 lähtien kaikille kantavien elementtien ja teräksisten rakennusmateriaalien valmistajille ja toimittajille. Veolia Projekt Göteborgissa ja Avesta on sertifioitu uusien säädösten mukaisesti marraskuussa 2013.
Sertifiointimme on SS EN 1090-1:n mukainen kaikissa toteutusluokissa: EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4 ja ISO 3834-2. Sertifikaatti koskee kaikkia ETA-alueella toimittamiamme teräsrakenteita eli myös Norjaan, Liechtensteiniin ja Islantiin toimitettavia teräsrakenteita.

Akkreditoitu kaasun paineistus

Veolian kaasun paineistuksella on akkreditointi, joka kattaa Veolia Sverigen ja jonka numero on 7078 akkreditointiorganisaatio SWEDACin mukaan.
- Akkreditointitodistus

Kylmätyöskentely

Incertin myöntämän yrityssertifikaatin 532 mukaan.
- Yrityssertifikaatti

Sertifikaattimme

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Yrityssertifikaatti kylmätyöskentelyyn