Ura meillä

Tapaa työntekijöitämme

Sara Wennmark, Liiketoimintayksikön johtaja

Sara Wennmark
– Etuna Veolialla on uramahdollisuudet jotka ovat saatavilla konsernissa sekä Ruotsissa että ulkomailla. Aloitin Veolialla vuonna 2003 ja tulin suoraa KTH:lta insinöörikoulutuksesta. Ensimmäisessä työpaikassani toimin liiketoiminnan kehittäjänä noin vuoden ajan ennen kuin sain isännöitsijäpaikan yhtiön toimeksiannosta Sollentunan kunnassa.

– Mahdollisuudet oppia uusia asioita ja kehittää taitojani johtamistyössä sekä esimiehenä on merkinnyt sitä että minulle on avautunut uusia reittejä yrityksessä. Neljän vuoden jälkeen minulle tarjottiin työtä paikallisjohtajana ympäristö- ja palautusosastolla Veolian kaikissa sairaalahankkeissa Locumin kautta. Toimin paikallisjohtajana vuoden verran kunnes minusta tuli paikallisjohtaja vastuussa toimituksista meidän valtakunnallisten asiakkaiden puolesta Tukholman alueella. Kehitysohjelmat ovat lukuisia ja ennen kaikkea hyviä.

– Vuonna 2010 palasin takaisin sairaalaliiketoiminnan alueelle, jossa olen myös ollut etuoikeutettu erilaisiin ​​toimipaikkoihin. Aluksi toimin paikallisjohtajana eri sairaaloissa Tukholman alueella, ja sen jälkeen olin vastuussa koko toimituksestamme Locumille. Nyt toimin sairaalaliiketoiminta-alueen johtajana joka nykyään kattaa kaikki Locumin toimeksiantamat tehtävät, Östergötlandin alueen sekä Skenen sairaalan. Olen saanut ylläpitää asiakaskontakteja kaikissa rooleissani, jota todella arvostan koska se on niin tärkeää tämän tyyppisessä toiminnassa.
 

Thomas Johansson, kone- ja peltipajan paikallisjohtaja Avestassa

Thomas Johansson
– Minulle tämä on täydellistä! Minulla on palava innostus tuotantolajia kohtaan jota toimitamme kone- ja peltipajassa. Viihdyn henkilöstöasioiden parissa ja pidän tapaamisista asiakkaidemme kanssa. Jos ei olisi ollut mahdollisuuksia oppia uusia asioita yrityksessämme, minulla ei olisi ollut tätä työtä. Aloitin CNC-operaattorina konepajassa vuonna 2002. Seitsemän vuotta myöhemmin minusta tuli esimies ja sitten työnjohtaja. Vuodesta 2014 olen toiminut paikallisjohtajana - olen toisin sanoen saanut kokea liiketoimintamme eri vaiheita alusta saakka, mikä helpottaa ymmärtämystä siihen mitä vaaditaan kaikilla tasoilla jotta se toimisi parhaiten.

– Se että myös saan suunnitella ja johtaa työtä oman pääni mukaan, siis että vastuullista vapautta todella painostetaan, vaikuttaa siihen että viihdyn niin hyvin. Tämä on tärkeää erityisesti siksi että on olemassa monia erilaisia ​​tehtäviä - henkilöstön valmentaminen, sopimusten seuranta, tarjoustyötä ja laskutusta, taloudellinen seuranta, teknisiä kysymyksiä joita on ratkaistava...

– Veolian suuri huomionkohde, turvallisuus, on toinen vaikuttava tekijä siihen että pidän työstäni. Onnettomuuksia voi tapahtua, mutta meidän systemaattinen työ terveys- ja turvallisuusasioissa vaaratilanneilmoituksien ja riskinarviointien kautta sekä koordinointi asiakkaiden kanssa auttaa siihen että voimme välttää niitä. Huomaamme että asiakkaamme arvostavat aktiivista työtämme terveys- ja turvallisuusasioissa - että meidän työ on proaktiivinen ja pysymme lujana turvallisuuskysymyksissä asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan. Meillä on sisäinen tavoite noudattaa turvalaitteiden käyttöä
100-prosenttisesti.
 

Jenny Skoog, rahoitusasiantuntija

Jenny Skoog
– Tärkein tehtäväni on raportoida tuloksesta, budjetista, ennusteista sekä avainluvuista pääkonttorille Pariisiin. Työskentelen myös pohjoismaisten yhtiöidemme konsernitilinpäätösten parissa. Lisäksi työhöni kuuluu selvityksiä ja sisäisen valvonnan tehtäviä.

– Aloitin Veolialla heti valmistuttuani. Olen ollut yrityksessä 15 vuotta, ja sinä aikana olen työskennellyt kirjanpitäjänä, controllerina, reskontran päällikkönä, konsernin ekonomistina ja nyt nimikkeellä Finance Specialist/esimies Group Consolidation & Reporting - yksikössä. 

– Kansainvälisessä konsernissa työskentelemisessä parasta on hyvät kehittymismahdollisuudet koulutusten kautta ja mahdollisuus työskennellä muissa maissa. Nyt työskentelen pääkonttorissamme Pariisissa ”Intern control” -osastolla ja opin siellä uskomattoman paljon. Olen saanut muista maista monia kontakteja, joista on varmasti hyötyä myös Ruotsissa.