Toimipisteet Suomessa

Harjavallan Suurteollisuuspuisto

Harjavallassa Veolia toimittaa energiaa paikallisen Suurteollisuuspuiston yrityksille sekä kaukolämpöä kaupunkiin. Yhdessä yritysten kanssa Veolia pienentää puiston energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Harjavalta industripark

Teollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin tehdasalue. Alueen yritysten toimialoina ovat metallurgia, kemianteollisuus ja prosessienergia. Alueen merkittävimmät toimijat ovat Norilsk Nickel ja Boliden. Veolia vastaa teollisuuspuiston energiantuotantopalveluista tytäryhtiönsä STEPin kautta, jonka teollisuuspuiston alueella toimiva voimalaitos tuottaa:

  • höyryä
  • lämpöä
  • kuuma vettä
  • vettä
  • Prosessivettä
  • paineilmaa

STEP jopa kierrättää yritysten teollisuusprosesseista syntyvää lämpöä sekä vastaa teollisuuspuiston energianjakelun optimoinnista.
 
STEP on myös vaihe vaiheelta uudistanut puiston energiantuotantoa pitkän tähtäimen suunnitelmansa mukaisesti.
  • Vuonna 2011 rakennettiin voimalaitoksen yhteyteen uusi 20 megawatin höyrykattilalaitos, jolla varmistetaan puiston energiantarve tulevaisuudessa sekä aiempaa varmempi ja joustavampi tuotanto.
  • Keväällä 2015 STEP ja Norilsk Nickel myös sopivat uuden, höyryn toimitukseen tarkoitetun 30 megawatin kattilalaitoksen rakentamisesta. Laitos toimii puupelleteillä ja nesteytetyllä maakaasulla, ja se alentaa puiston energiakustannuksia ja pienentää sen riippuvuutta lämmitysöljystä 520 säiliöautollisen verran vuodessa. Fossiilisista polttoaineista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee arviolta 70 000 tonnia vuodessa.
Energiantuotannon nykyaikaistaminen on lisännyt sen luotettavuutta ja joustavuutta.
 

Selkeitä etuja asiakkaille:

  • Pienemmät energiakustannukset
  • Huomattavasti pienemmät ympäristövaikutukset


Haluatko kuulla lisää meistä ja palveluistamme?

Toimitusjohtaja  Tomi Ihalainen
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
[email protected]
+358 44 701 2315