Alueelliset toimipisteet

Raufossin teollisuuspuisto

 • Raufoss industripark
 • Raufoss industripark
 • Raufoss industripark


Veolia vastaa energiasta ja vedestä yhdessä Norjan suurimmista teollisuuspuistoista. Veolia myös tarjoaa huoltopalveluita 40:lle alueella toimivalle yritykselle.

Raufoss on yksi Norjan suurimmista teollisuuspuistoista: siellä toimii yli 40 yritystä, jotka työllistävät 2 500 henkeä. Alueella on yhteensä yli 300 rakennusta yli 240 000 neliömetrin alueella. Veolia vastaa kokonaisuudessa alueen koko infrastruktuurista:

 • Lämmön toimitus teollisuuspuistoon ja päivittäistavaraketju COOPin tuotantotiloihin puiston ulkopuolella
 • Paineilman toimitus sisältäen kompressorikeskuksen ja jakeluverkon käytön ja kunnossapidon
 • Veden osto ja jakelu sekä vesijohtoverkon kunnossapito
 • Prosessiveden toimitus tuotantoprosessien jäähdytykseen
 • Teollisuusveden toimitus - jokiveden puhdistus ja jakelu
 • Jätevesijärjestelmän käyttö ja kunnossapito sekä jäteveden näytteenotot ja puhdistus
 • Teknisten järjestelmien käyttö ja kunnossapito - sähkö, ilmanvaihto ja vesi sekä kalliotilojen puhtaanapito
Lisäksi toimitamme huoltopalveluita teollisuuspuiston yrityksille.
 • Tekninen tuki ja selvitykset sekä uudelleenrakennustyöt tilojen omistajille ja vuokralaisille
 • Joen patojen ja sulkujen hoito

Yksittäisten yritysten lämmityskustannusten alentamiseksi ja koko yrityspuiston ympäristövaikutusten pienentämiseksi Veolia on rakentanut kaukolämpökeskuksen, jossa on öljy- ja sähkökattiloiden lisäksi 7 megawatin hakekattila.

 

Haluatko kuulla lisää meistä ja palveluistamme?

Atle Strand
Paikallispäällikkö
atle.strand@veolia.com
+47 940 343 00