Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Training, health and safety within the Veolia Group
Les mer om trening, helse og sikkerhet i Veolia-konsernet

Anleggsdrift
Anleggsdrift med langtgående garantier for lavere kostnadsnivåer og redusert miljøbelastning.

Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Recycling
Veolia samarbeider tett med kundene for å gi løsninger som er utviklet for å møte utfordringen med å bekjempe klimaendringene.