Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Anleggsdrift
Anleggsdrift med langtgående garantier for lavere kostnadsnivåer og redusert miljøbelastning.

Industrien
Løsninger som resulterer i økt konkurransedyktighet for basisindustrien, næringsmiddelindustrien og produksjonsindustrien.

Lets partner on climate action
Veolia samarbeider tett med kundene for å gi løsninger som er utviklet for å møte utfordringen med å bekjempe klimaendringene.