Fokusområder

Fokusområder

Gjennom fire fokusområder som utfyller hverandre – energi, vann, gjenvinning og vedlikehold –, utformer og leverer Veolia tjenester som er viktige for en bærekraftig utvikling av samfunn og næringsliv. Vi leverer innovative løsninger utformet for å skape tilgang til, ta vare på og gjenopprette lokalsamfunnets og bedriftens ressurser.

Fokusområder energi
Veolia energiløsninger som dekker hele verdikjeden. Fra drift, vedlikehold og optimalisering av eksisterende energianlegg, finansiering, bygging og eierskap av nye.
Fokusområder vann
Vi tilbyr tjenester som dekker alle aspekter av vannets kretsløp, fra forsyning å slippe tilbake i naturen. Vi utvikler løsninger for å redusere forbruket og øke gjenvinning.
Gjenvinning
Veolia leverer gjenvinningstjenester til 730.000 bedrifter over hele verden og viser over 31 millioner tonn avfall per år til nye materialer og energi. I Norden har vi spesielt tjenester til industri.
Vedlikeholl
Et samarbeid med oss betyr tilgang til et bredt spekter av vedlikeholdstjenester for en total økonomisk forbedring, høyere pålitelighet og tilgjengelighet av anlegget ditt.