Fokusområder

Energi

Som et av verdens ledende foretak innen energitjenester tilbyr Veolia løsninger som omfatter hele verdikjeden – fra drift, vedlikehold og optimalisering av eksisterende energianlegg til finansiering, bygging og eierskap av nye.

Vi effektiviserer eksisterende anlegg. Vi analyserer produksjonsprosessen og optimaliserer den tekniske infrastrukturen, driften, distribusjonen og vedlikeholdet. Det resulterer i forbedret ytelse, økt produktivitet og effektivitet.
Ved om- eller nybygging tar vi utgangspunkt i kundens produksjonsbehov. Vi analyserer dagens situasjon og vurderer de potensielle kost¬nads- og miljøbesparelsene gjennom et forstudie som om¬fatter hele verdikjeden – valget av energikilde og produksjonsanlegget, om det bør bygges et nytt produksjonsanlegg, eller om det eksisterende bør bygges om. Vi er i begge tilfeller ansvarlige for hele prosjektet, inkludert garantier og risikoer når det gjelder leveranse. Vi kan også tilby investeringsalternativer og angi kostnaden per leverte energienhet, og dermed garantere resultater når det gjelder kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet.

Gjennom nøkkeltall følger vi opp forbruket og øker effektiviteten. Vi utnytter de mest lønnsomme energitypene for å kunne garantere lavere kostnader og høye miljøprestasjoner. På distribusjonssiden har vi ansvar for å redusere eller eliminere tap i nettet og fokuserer på å finne løsninger som gjør det mulig å gjenvinne ubenyttet energi på brukersiden.


Fjernvarme 

Fjernvarme
Vår fjernvarmeforsyning er basert på biobrensel, eller på gjenvinning av varme som ellers ville gått til spille, som for eksempel spillvarme fra industrien.
Fordeler:
 • miljøet – avfall fra skogbruk og sagbruk omdannes til nyttig termisk energi, noe som fører til mindre luftutslipp
 • minimerer kostnadene ved vedlikehold av kjeler eller kjøleaggregater
 • gir lavere energikostnader
 • frigjør verdifull plass i anlegg og eiendommer ved å unngå behovet for separate kjeler eller kjøleaggregat
   

Ferdig varme

Et nøkkelferdig konsept for en langsiktig oppvarming. Vi tar hånd om hele varmeforsyningen og garanterer en ren, trygg og effektiv energiløsning skreddersydd etter kundens spesifikke behov.
Fordeler:
 • økonomisk fordelaktig
 • garantert varmeleveranse til eiendommene
 • enkelheten i å ha en avtale med en leverandør, der alt fra installasjon, investering og drift inngår, gjennom hele avtaleperioden
 • redusert miljøbelastning ved overgang fra bruk av fossile brennstoff til fornybare
   

Industriell medieleveranse

Vi hjelper våre industrikunder med å analysere sine produksjonsprosesser. Vi øker produktiviteten, optimaliserer driften og håndterer servicen og vedlikeholdet av våre kunders produksjonsutstyr.
Stromproduksjon

Strømproduksjon
 • Strømproduksjon er en prosess der primære energikilder forvandles til elektrisitet. Vi gjennomfører anskaffelser og tilbyr en komplett teknisk forvaltning av kraftsystemer.
Kraftvarme
 • Kraftvarme er når både elektrisitet og varme produseres samtidig. Vi tar hånd om dampkjelene og kondenseringsanleggene som brukes i kraftvarmeanlegg.
Trykkluft og vakuum
 • Vi forvalter trykkluft- og vakuumsystemer og fokuserer på riktig kvalitet og energieffektive systemer.
Prosesskjøling
 • Kjøling i industrien krever komplekse systemer, og en kostnadseffektiv drift bygger på ekspertise innenfor en rekke ulike områder. Vi tar ansvar for driften og vedlikeholdet av kjølesystemer for industrielle prosesser.
Damp
 • Vi tar oss av håndtering av damp, varmtvann og varmevann. Vi utvikler mediesystemer og arbeider for en energioptimalisert drift.