Fokusområder

Gjenvinning

Veolia har omfattende kompetanse innen gjenvinning. Konsernet leverer gjenvinningsjenester til 730 000 selskaper verden rundt og gjenvinner over 31 millioner tonn avfall per år til nye materialer og energi. I Norden tilbyr vi framfor alt tjenester til industrien.

Återvinning fokusområden
Å redusere våre kunders kostnader og miljøbelastning er målsettinger som går igjen i alle våre oppdrag. Vi streber alltid etter å finne synergier innen våre fokusområder som gir slike resultater. Å identifisere muligheter for gjenvinning er derfor en naturlig del av vårt engasjement.

I de tilfeller hvor vi er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av forsyningssystemene rundt energi og medier, arbeider vi for å ivareta anleggets tilgjengelige ressurser. Vi hjelper anlegg med å ta hånd om og optimalisere materialflyten. Gjennom å ta hånd om, gjenvinne og oppgradere restprodukter fra produksjonen får anlegg kontroll på materialflyten, samtidig som opprinnelsen er kjent. Anlegg sparer penger og reduserer mengden avfall. 

Industrianlegg og utstyr som har utspilt sin rolle, innebærer ofte både økonomiske og miljømessige utfordringer. Foruten den innsatsen som inngår i rammen av vårt engasjement innen drift og vedlikehold, kan vi også påta oss gjenvinningsoppgaver på prosjektbasis innen fjerning og demontering. Eksempler på tjenester:
  • nedmontering og demontering av anlegg og objekter
  • kostnadseffektive avviklings- og rivningstjenester 
  • håndtering og fjerning
  • gjenopprettelse av anleggsområdet 
Denne typen oppdrag utfører vi alltid under hensyntaken til en eventuell produksjonsplan og med fokus på økonomi, miljø, helse og sikkerhet.