Fokusområder

Vedlikehold

Et samarbeid med oss innebærer tilgang til et bredt utvalg av vedlikeholdstjenester for en totaløkonomisk forbedring, høyere driftsikkerhet og tilgjengelighet ved anlegget.

Produksjonstøttende vedlikehold

Underhåll fokusområden
Vi kan påta oss alle typer vedlikeholdstjenester takket være solid teknisk kompetanse, som for eksempel planlegging og gjennomføring av ressurskrevende vedlikeholdsoppdrag under produksjonsstopp
 • målrettede forebyggende og korrigerende vedlikeholdsoppgaver
 • akutt korrigerende vedlikehold
 • besiktigelser/tilstandskontroller
 • renovering, ombygging og modernisering av elektro- og maskinutstyr
 • montasjearbeid

Vi håndterer regelmessig, forebyggende og korrigerende vedlikehold av

 • elektrisk utstyr
 • mekanisk utstyr
 • programmerbare logiske kontrollenheter (PLC) og instrumentering
 • varmekjeler

Industriell byggteknikk

Vi påtar oss vedlikeholdet av alle bygninger ved produksjonsanlegget og byggtekniske installasjoner:
 • systemløsninger, prosjekter samt drift og vedlikehold av byggtekniske installasjoner med fokus på å oppnå en optimal balanse mellom et godt inneklima og lave driftskostnader
 • oppfølging og analyse av energiforbruket samt opprettelse og gjennomføring av en tiltaksplan med garantier for besparelser
 • løpende servicetiltak 

Verkstedtjenester

Vi kan avlaste og støtte virksomheten deres med våre maskinverksteder som på kort varsel kan påta seg å produsere reservedeler og utføre reparasjoner på tungt mekanisk utstyr. Våre tjenester leveres blant annet til industribedrifter innen energi, havbruk, papir, stål, kjernekraft og gruvedrift. Kjennetegnende for våre helhetlige løsninger innen verkstedtjenester er
 • unik maskinkapasitet
 • fleksible løsninger
 • lang industriell erfaring
 • stor geografisk dekning

Våre maskinverksteder

 • bearbeiding innen alt fra dreiing til boring, produksjon og reparasjoner
 • mobil bearbeiding, boremaskiner
 • ombygging og reparasjon av girkasser, pumper og hydraulisk utstyr
 • vedlikehold av heiser og kraner
 • steinknuserreparasjoner
 • sveisearbeid – produksjon og reparasjoner
 • overflatebehandling (sandblåsing, maling)
 • lagerbytte
Våra maskinstäder fokusområden

Våre elektroverksteder

 • automasjon
 • brannalarm 
 • idriftsettelse
 • feilsøking og service på ømfintlige anlegg
 • impulsrør til målingssendere
 • innsamlingssystemer for energimåling 
 • kamerautstyr til industrianlegg
 • konstruksjon – leveranse, montasje og idriftsettelse av industriutstyr
 • mellomspenning (kabelskjøting, kabelavslutning)
 • montasje og igangsetting av bygg- og prosessnettverk
 • motoroverhalinger 
 • nyinstallasjoner
 • nettverk
 • ombygging av kraner og traverser 
 • om- og utbygging av industriutstyr
 • nødstrømsanlegg
 • samlingssystemer for energimåling
 • skapbygging, skap og konsollmontering
 • installasjon av bryteranlegg
 • totalengasjement ved svikt

Omplassering av produksjonsutstyr

Underhåll fokusområden produnderhåll
Veolia har gjennomført mange store prosjekter innen omplassering av produksjonsutstyr både nasjonalt og internasjonalt. Vi demonterer, flytter og gjenoppbygger hele fabrikker, produksjonsutstyr, maskiner, havnekraner og broer. Vi hjelper også med kvalitetssikring av produksjonsvedlikehold og service under en eventuell nedstengningsperiode.

Eksempler på industriflytting og servicetjenester innen industri:
 • flytting av energianlegg
 • industri- og maskinflytting
 • havne- og verftskompetanse
 • teknisk prosjektstøtte
 • mekanisk vedlikehold
 • vedlikeholdsstopp