Hubgrade

Hubgrade

Hubgrade er Veolias konsept for energieffektivisering. Det kombinerer sanntidsovervåkning og fjernadministrasjon med teknikerens innsats på stedet – en målrettet energiforvaltning som resulterer i garanterte besparelser. Hubgrade kan tilpasses til alle typer bygg, industrier og anlegg, ofte med 20 % energibesparelse som resultat.

Hubgrade resulterer i forebyggende og korrigerende tiltak før du som kunde påvirkes, takket være samspillet mellom sentral overvåkning, tekniker på stedet, programvare og ny teknologi.
Hubgrade

Analysen er basert på sanntidsovervåkning og trender. Energiforbruket overvåkes regelmessig og sammenlignes med referanseverdiene.
 

Tydelige resultater for våre kunder

Hubgrade

For tiden bruker vi Hubgrade ved mer enn 50 ulike typer anlegg, boliger samt industrier og kjeleanlegg. For eksempel:

  • Hammarby havneby – flere eiendommer i området er koblet til Hubgrade for å nå målet på 100 kWh/kvadratmeter
  • Sollefteå badehus
  • Ikano eiendommer