Karriere

Hvordan er det å jobbe for Veolia?

Hvordan er det å jobbe for Veolia?


Med fokus på kompetanse

Som ansatt i Veolia har du muligheter til å utvikle deg på mange ulike måter. Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt med utdanningsprogram som sørger for at våre ansatte har rett kunnskap og får mulighet til å utvikle seg innen sitt yrke. Campus Veolia er vår utdanningsavdeling, som tilbyr utdanning som utvikler både deg og vår organisasjon. Vi oppmuntrer til og gjør det lettere å bytte jobb innen foretaket, så vel innen Sverige som utenlands innen konsernet. Karriere- og utviklingsmulighetene innen konsernet er tallrike.
 
Training, health and safety within the Veolia Group
Les mer om trening, helse og sikkerhet i Veolia-konsernet

Vår målsetting er å være bransjens beste arbeidsgiver med mange fordeler:
 • arbeidstidsreduksjon
 • kompensasjon for sykebesøk
 • flyttebidrag når du bytter jobb, og ansettelsested innen foretaket
 • velværebidrag
 • forsikringer
 • bedriftshelsetjenester
 • personaltilbud i butikker og restauranter
 • firmabil til privat bruk
 • rekrutteringsbonus som ansatt når du tipser andre som blir ansatt
 • subsidiert lunsj gjennom Rikskortet
 • utdanning og utvikling


Helse og sikkerhet

Vi streber hele tiden etter å forbedre arbeidsmiljøet for våre ansatte gjennom å forebygge risiko og skader på arbeidsplassen. Forbedringer av arbeidsmiljøet får personalet til å føle seg bedre og foretaket til å levere bedre Over 40 prosent av vårt utdanningsprogram i 2014 handlet nettopp om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Målsettingen med dette er å støtte allerede påbegynte forbedringer og å sette i gang nye gjennom å engasjere ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidet med helse og sikkerhet er en selvsagt og innordnet del av foretakets grunnleggende prosesser.