15 may 2017

Open Innovation konkurranse: Fra restvarme til urban matproduksjon

Urban food from residual heat


Et konsortium bestående av blant andre fire svenske byer, energiselskapet E.ON, ICA Fastigheter, Veolia og Kraftringen har lansert en Open Innovation konkurranse hvor ideer til hvordan industriell restvarme kan brukes til matproduksjon i urbane om råder etterlyses. Det svenske innovasjonsfondet Vinnova har bidratt med to millioner svenske kroner i premiepotten, og fristen for å levere fors lag er 2. juni 2017.

Fire byer i sør-Sverige: Lund, Malmö, Oskarshamn og Bjuv er på utkikk etter kreative partnere med innovative Iøsninger som kan involveres i et nytt prosjekt som går ut på å konvertere restvarme til urban produksjon av mat eller annet biologisk materiale. Restvarme fra forskjellige kilder - alt fra enkeltstående kjøleskap til industrielle områder - representerer et tap av både energi og ressurser som i siste ende er skadelig for miljøet både lokalt og globalt. 
Disse fire byene planlegger å bruke denne restvarmen til å produsere fisk, grønnsaker og andre biologiske varer i produksjonsenheter plassert i deres respektive urbane områder. De tar sikte på å inkludere konsepter som bcerekraft og sirkulcere økonomi i produksjonsenhetene på en måte som vil gi sosioøkonomiske følgegoder som arbeidsplasser, kompetansebygging og byfornyelse.

I sin søken etter Iøsninger har disse fire byene lansert en Open Innovation konkurranse hvor vinnerideene vil bli tatt med iet endelig Iøsningsforslag. Konkurransen sponses av Vinnova, Sveriges innovasjonsfond. Konsortiet leter etter Iøsningsforslag for å Iøse flere del-utfordringer, samt Iøsninger som kan Iøfte hele prosessen fra restvarme til matproduksjon. 


Konkurranseforløp 

Open Innovation konkurransen er oppdelt i tre adskilte stadier, hvor antall deltagende Iøsningseiere reduseres for hvert stadie. Ved å folge Open Innovation prinsipper dan ner konkurransen en plattform hvor innovative deltagere kan samarbeide og utvikle ideene sine i et fellesskap av likesinnede. 
Deltagere som når andre runde tilbys profesjonell rådgivning og hjelp til hvordan de best kan gå videre med å sette sine ideer ut i livet. 
To millioner svenske kroner er satt av til premiepenger for hele konkurransen. Alle som går videre fra andre runde og utover blir premiert, men størstedelen av potten er satt av til  vinnerløsningen. Vinneren vil også få mulighet til å bygge videre på ideen sin og vil involveres i det endelige Iøsningsforslaget. Premiepengene er en pris fra Vinnova, Sveriges innovasjonsfond og konsortium-partnerne.

Løsningsforslag innsendes her senest 2. juni. Her kan du også lese mer om konkurransen. 

Link to competition website.