Regionale virksomheter

Harjavalta industripark

I Harjavalta i Finland leverer Veolia energi til foretakene i den lokale industriparken samt fjernvarme til den nærliggende byen. I samarbeid med parkens foretak reduserer Veolia parkens energikostnader og miljøbelastning.

Harjavalta industripark
Industriparken er et om lag 300 hektar stort fabrikkområde. Foretakene i parken er aktive innen metallurgi, kjemisk industri og prosessenergi. Framfor alt driver selskapene Norilsk Nickel og Boliden virksomhet i stor skala på stedet. 
Veolia er også ansvarlig for energitjenestene i parken gjennom datterselskapet STEP, som står for produksjonen ved parkens kraftverk:
  • Damp
  • Varme
  • Varmtvann
  • Vann
  • Prosessvann
  • Trykkluft

STEP står også for gjenvinning av varme fra foretakenes industrielle prosesser samt for en kontinuerlig optimalisering av industriparkens energiflyt.

STEP har gradvis modernisert energiproduksjonen i parken innenfor rammen av sitt langsiktige engasjement.
  • I 2011 ble det bygget et nytt 20 MW dampkjeleanlegg i tilknytning til kraftverket for å sikre framtidige energibehov og skape en mer pålitelig og mer fleksibel produksjon. 
  • Våren 2015 ble STEP og Norilsk Nickel enige om å installere et nytt 30 MW kjeleanlegg fyrt med trepellets og flytende naturgass til levering av damp. Den nye kjelen kommer til å senke parkens energikostnader samt redusere parkens avhengighet av fyringsolje med en mengde tilsvarende 520 tankbilleveranser per år. Utslippet av karbondioksid fra fossilt brensel anslås til å bli redusert med 70 000 tonn per år. 
Moderniseringen av energiproduksjonen har resultert i økt pålitelighet og fleksibilitet. Oppdraget for parken er et bevis på konsernets kapasitet og kompetanse innen energiforvaltning.


Tydelige kundeverdier:

  • reduserte energikostnader
  • kraftig redusert miljøbelastning


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tomi Ihalainen
vd, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
[email protected]
+358 44 701 2315