Regionale virksomheter

Raufoss industripark

 • Raufoss industripark
 • Raufoss industripark
 • Raufoss industriparkI en av Norges største industriparker har Veolia etablert et langsiktig totalengasjement innen energi og vann. Veolia leverer også servicetjenester til de 40 foretakene som har sin virksomhet i parken. 

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker med mer enn 40 ulike foretak som sysselsetter 2 500 personer. Her finnes totalt over 300 bygninger spredt over 240 000 kvadratmeter. 

Veolias langsiktige totalengasjement omfatter hele infrastrukturen i industriparken:
 • Leveranse av varme til industriparken og COOPs anlegg utenfor parken
 • Leveranse av trykkluft inkludert drift og vedlikehold av kompressorsentral og distribusjonsnett
 • Innkjøp og distribusjon av ferskvann samt vedlikehold av ledningsnettet
 • Leveranse av produksjonsvann for kjøling av produksjonsinnretninger
 • Leveranse av industrivann – rensing av vann fra elven og distribusjon
 • Drift og vedlikehold av avløpssystem samt rensing og prøvetaking av avløpsvann
 • Drift og vedlikehold av tekniske installasjoner – elektro, ventilasjon og vann samt renhold av fjellanlegg
Utover dette kommer leveranse av servicetjenester til foretakene i parken:
 • teknisk støtte og utredninger samt ombygginger som forespørres av industriparkens eiere og leietagere 
 • tilsyn med vanndam og sluser i elven
For å redusere oppvarmingskostnadene for de enkelte foretakene samt redusere industriparkens totale miljøbelastning har Veolia også erstattet det opprinnelige varmeanlegget basert på olje og elektrisk fyrte kjeler med en 7 MW flisfyrt kjele.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Atle Strand
Platschef
[email protected]
+47 940 343 00