Veolia i Norden

Veolia Nordics
 

Veolia Nordic AB

Veolia Nordic AB er moderselskapet til Veolias virksomhet i Norden, som har en omsetning på 2,4 milliarder SEK og om lag 1 200 ansatte. Virksomheten opererer fra 70 ulike kontorer i Sverige, Norge og Finland.
 

Veolia Sweden AB

Den svenske operative virksomheten inom industrien, anleggsdrift og projekt. 
 

Veolia Norge AS

Den norske operative virksomheten som arbeider med energiforsyning samt energi- og teknologirelaterte tjenester for industrikunder. 
 

Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy holder til i Kilpilahti industripark og er ansvarlig for drift og vedlikehold av energisentralen i Kilpilahti. En ny energisentral er under bygging og vil ha en kapasitet av dampproduksjon på 450 MW og el-produksjon på 30 MW. Veolia Services Suomi Oy er et datterselskap av Veolia Nordic AB (100 %).
 

STEP Oy

Veolia eier 51 prosent av det finske datterselskapet, som er et samarbeid med Pori Energia. Foretaket leverer energi- og støttetjenester til industrikunder i Finland. www.stepenergy.fi
 


Vårt verdigrunnlag

Ansvar
Vi bidrar aktivt til å forme et samfunn som arbeider for en bærekraftig utvikling.
Sertifikat og virksomhetssystem
Sertifikat og virksomhetssystem

Solidaritet
Vi opptrer i tråd med allmennhetens interesser og tar hensyn til våre omgivelser.
 
Respekt
Vi respekterer lover, interne regler og individet.

Innovasjon
Vi driver forskning rundt og utvikler bærekraftige løsninger for våre kunder, miljøet og samfunnet som helhet.

Kundefokus
Vi forbedrer vår service og kvaliteten på vårt arbeid kontinuerlig. Vi er lydhøre overfor våre kunders behov for å kunne tilby konkrete, skreddersydde og innovative løsninger i tråd med deres tekniske, økonomiske, miljømessige og sosiale krav.