Sertifikat og virksomhetssystem

Veolias sertifiserte virksomhetssystem er pulsåren i vårt kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid. Det er et felles system for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø som er tilgjengelig for alle våre ansatte. I dette beskrives våre ulike prosesser med instrukser og rutiner som sikrer at vi etterlever våre kunders krav. Virksomhetssystemet gjør at vi kan garantere våre kunder samme kvalitet gjennom hele vår leveranse.

Vår KMA-sjef er ansvarlig for at virksomhetssystemet er kontinuerlig oppdatert i henhold til nye og endrede krav og behov. Vi følger opp disse fortløpende gjennom egenkontroller i henhold til overenskomsten med oppdragsgiveren. Dessuten granskes arbeidet kontinuerlig via interne revisjoner. Avvik eller forbedringsforslag håndteres i henhold til spesifikke instrukser i systemet. Dette betyr at det blir truffet korrigerende tiltak, og at bestillinger og feilmeldinger mottas og sendes videre gjennom det prosess-styrte fagsystemet vi bruker. Våre stedlige organisasjoner har også lokale KMA-koordinatorer. De har særskilt opplæring i miljøledelse, miljøfag, sikkerhet, kvalitet og kjemikaliehåndtering.
 

Kvalitet

Veolia er sertifisert i henhold til ISO 9001 alle steder hvor vi er virksomme. Vi kvalitetssikrer våre oppdrag gjennom en etablert arbeidsprosess som resulterer i oppdragsspesifikk dokumentasjon allerede i etableringsfasen. Dokumentasjonen skaper et optimalt grunnlag for gjennomføringen av oppdraget.
 

Miljø

Veolias miljøarbeid er basert på miljøsertifiseringen ISO 14001, og er skreddersydd for resirkuleringssamfunnet ved at vi i alle våre oppdrag
  • velger og tilbyr produkter og tjenester som bidrar til en miljøtilpasset virksomhet
  • reduserer våre kunders miljøbelastning og tilbyr energioptimalisering
  • arbeider for et optimalt kildesorteringsnivå, og dermed reduserer mengden av resirkulering til deponi
  • følger våre kunders og interessenters krav og forventninger når det gjelder utviklingen av miljøarbeidet og et bærekraftig energisystem
  • stadig forbedrer systemet for miljøledelse, noe som fører til forbedringer når det gjelder virksomhetens miljøbelastning og utslipp til naturen
  • overholder lover, forskrifter og andre krav
 

Arbeidsmiljø

Veolia er sertifisert i henhold til OHSAS 18001. Vårt arbeidsmiljøarbeid preges av et samspill mellom et stimulerende og trygt arbeidsmiljø hvor de ansattes helse og trivsel er en naturlig del av selskapets suksess og utvikling. Arbeidsmiljøarbeidet skal medvirke til at Veolia blir oppfattet som et attraktivt foretak for både kunder, leverandører, arbeidssøkende og personale.
 

KMA-planen

Virksomhetssystemet kompletteres av en oppdragsspesifikk kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøplan, for ytterligere å sikre at våre prestasjoner oppfyller alle kundekrav. Kundebehovet står selvfølgelig i fokus i hver del av prosessen og ivaretas dermed gjennom hele arbeidsflyten.
 

Sveisearbeid

Fra 1. juli 2014 har det vært obligatorisk med CE-merking og ytelseserklæringer for alle som produserer og leverer bærende komponenter og byggeelementer i stål. Veolias prosjekt i Gøteborg og Avesta har siden november 2013 vært sertifisert i henhold til de nye reglene. Vår sertifisering er i henhold til SS EN 1090-1 for samtlige utførelsesklasser: EXC 1, EXC 2, EXC 3 og EXC 4 og ISO 3834-2. Sertifikatet gjelder for alle stålkonstruksjoner vi leverer i hele EØS-området, det vil si samtlige EU-land samt Norge, Liechtenstein og Island.
 

Akkreditering – trykksetting med gass

Veolia er akkreditert for trykksetting med gass, det gjelder også for Veolia Sverige med nr. 7078 i henhold til akkrediteringsorganet SWEDACs forskrifter.
– akkrediteringsbevis
 

Kjølearbeid

I henhold til vårt foretaksertifikat 532 fra Incert.
– foretaksertifikat