Anleggsdrift

AnleggsdriftAnleggsdrift tilpasset framtidens utfordringer

Veolias fokusområder er energi, vann, gjenvinning og vedlikehold. Vi effektiviserer systemene for disse ved alle typer anlegg. Ved også å ta over driften garanterer vi for produksjonen. Samtidig finner vi synergier som innebærer reduserte kostnader og redusert klimabelastning.

Alle våre engasjementer innledes med en analyse av anlegget. Den omfatter driften og vedlikeholdet samt tilførselen og fordelingen av energi og medier i anlegget, så vel som tilførselen og bruken av vann. Analysen identifiserer ulike forbedringsområder ved å effektivisere forsyningssystemene samt optimalisere driften og vedlikeholdet. Ved å ha et helhetlig perspektiv som også inkluderer gjenvinning, finner vi mulige synergier innenfor anlegget, for eksempel i form av utnyttelse av spillvarme, restprodukter fra produksjonen og gjenvinning av energi fra avløpsvann.
Referanser fra anleggsdrift
Noen av våre referanser i anleggsdriften


Våre løsninger innen anleggsdrift dekker hele verdikjeden innen hvert fokusområde.
Innen energi har vi spesielt fokus på:
 • Drift, vedlikehold og optimalisering av eksisterende energianlegg for å gi bedre og garantert funksjon, økt produktivitet og virkningsgrad
 • Finansiering, bygging og eierskap av nye kraftverk basert på kundens behov 
 • Fjernvarmenett
 • Vedlikeholds- og investeringsplaner
 • Trykkluft og vakuum – vi forvalter systemene med fokus på kvalitet og effektivitet
 • Prosesskjøling – vi tar ansvar for driften og vedlikeholdet av kjølesystemer for industrielle prosesser
 • Damp – vi tar oss av håndteringen av damp, varmtvann og varmevann, og utvikler mediesystemer og arbeider for en energioptimalisert drift
   
 
  
 
Hubgrade
Hubgrade - innovatiivinen energiaoptimoinnin ratkaisu kaikentyyppisiin laitoksiin.

Innen vann har vi spesielt fokus på:
 • Framførsel og distribusjon av drikkevann
 • Optimalisering av driften og vedlikeholdet av systemer for vannbruk
 • Vedlikehold av utstyr og systemer for vannrensing og brannvern
 • Vedlikeholds- og investeringsplaner, teknisk utvikling og finansiering
 • Vekselvarme
 • Håndtering av vann ved industrianlegg
      o Prosessvann
      o Vann til oppvarming og kjøling
      o Vann som ingrediens, vann til å støtte reaksjoner
      o Håndtering av slam og biprodukter
      o Foredling av avløpsvann
 


Anleggsdrift i henhold til funksjonsengasjement

I flere tilfeller har vårt ansvar for et anlegg form av et funksjonsansvar hvor vi garanterer tilgjengelighet, funksjonalitet og kostnadsnivå. Funksjonsansvaret kan da gjelde for eksempel installasjoner for ventilasjon, vann og kloakk, samt strømforsyning og utstyr. Takket være lang erfaring innen anleggsteknikk og kompetanse innen optimalisering hjelper vi våre kunder med å møte fremtidens utfordringer når det gjelder miljøkrav og andre juridiske krav, skatter, energipriser og råvarekostnader, uten å svekke kvaliteten.