Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö

I 2016 tegnet Borås Energi og Miljø og Veolia en Peer Performance Solution – avtale. Avtalen gjelder Gässlösa kloakkrenseanlegg og innebærer at Veolia har gått igjennom anleggets energi- og renseprosesser.

Under gjennomgangen identifiserte Veolia syv områder hvor betydelige effektivitetsforbedringer kan oppnås. Veolia støtter og utdanner Borås Energi og Miljøs personale i gjennomføringen av effektiviseringstiltak, mot en andel av besparelsene som effektivitetsforbedringene resulterer i under kontraktsperioden.
 
OM PPS

Peer Performance Solutions er et effektiviserings-konsept som innebærer tilgang til Veolias verdensledende kompetanse innen VA under eget eierskap og styring. Organisasjonens egne ansatte får tilgang til ekstern tilpasset kompetanse. Konseptet er basert på samspillet mellom fire verktøy for effektivisering av kloakkanlegg som genererer målbare, gjennomsiktige resultater med garantier for utfallet.