Järfälla Kommun

Järfälla KommunSiden 2007 har Veolia vært engasjert til det daglige drifts- og vedlikeholdsarbeidet ved Järfälla kommunes Va-anlegg.

 Veolias oppdrag omfatter:
  • 17 pumpestasjoner for avløp og overvann 
  • 3 pumpestasjoner for vann 
  • 251 km vannledninger 
  • 244 km avløpsledninger 
  • 202 km overvannsledninger
 Järfälla kommune eier og har selv ansvar for driften av Va-anleggene, mens Veolia engasjeres til stell og vedlikehold på bestilling. Veolia tilbyr kompetanse, personale og nødvendig maskinpark.