Norrtälje kommun

Norrtälje kommunSiden 2002 har Norrbotten engasjert Veolia for drift og vedlikehold av deres Va-anlegg samt tilhørende kundeservice.

Norrbotten kommunes Va-anlegg består av:
  • 20 renseanlegg for avløp
  • 12 vannverk
  • 80 pumpestasjoner
  • 750 km ledningsnett
I tillegg til å ha ansvar for driften, vedlikeholdet og kundeservicen opptrer Veolia også som støtte og rådgiver for kommunen når det gjelder bygging av anlegg samt fornyelse- og investeringsplaner. 

Kommunen og innbyggerne i kommunen får gjennom Veolias organisasjon i Norrbotten muligheten til å dra nytte av konsernets kunnskap rundt vannforvaltning gjennom en internasjonal kompetansepool og bedriftens forskningssentre. Norrbotten kommune avgjør viktige strategiske spørsmål som prising av vann og finansiering av investeringer og fornyelser, mens Veolia som kommunal partner er forpliktet til å arbeide mot klare mål med fokus på service, kvalitet og budsjettkontroll.