Norrvatten

NorrvattenSiden 2009 har Veolia vært ansvarlig for forvaltningen av Norrvattens vannledningsnett, som forsyner 13 kommuner i det nordre Stockholms-området med vann.

Norrvattens rørledningsnett er 260 kilometer langt og består av ledninger på mellom 300 og 1 200 millimeter i diameter. Veolia tar seg av akutte forstyrrelser, slik som vannlekkasjer, tilsyn og vedlikehold av ca. 1 700 ventiler, 590 ventilkamre og et stort antall avluftningsarmaturer og dreneringsenheter. 

Ansvaret for driften ligger hos Norrvatten, mens Veolia leverer spesialkompetanse, personale og nødvendig maskinpark til tilsyn samt korrigerende og planlagt vedlikehold.