Öresundsbron

ÖresundsbronTakket være en skreddersydd organisasjon med høy kompetanse innen energi- og miljøoptimalisering har Veolia senket vedlikeholdskostnadene til Øresundsbroen.

Veolias oppdrag for Øresundsbrokonsortiet er et funksjonsansvar som omfatter blant annet kontrollrom, sikkerhetsløsninger og tekniske installasjoner i form av VVS, belysning, vifter, kommunikasjonsutstyr, kameraovervåkning og kraftleveranse. Veolia har etablert en tilpasset organisasjon med kompetanse på energi- og miljøoptimalisering som kan levere de reduserte vedlikeholdskostnadene som Øresundsbrokonsortiet forventer.
 
Siden broens tilgjengelighet er av største viktighet, må hvert inngrep planlegges i detalj og koordineres for å få maksimal nytte og effektivitet, uten avkall på ytelse eller sikkerhet.
Veolia ble også valgt som leverandør for et større prosjekt som gjaldt renovering av alle viftene i forbindelsens tunneldel.
 

"Vi søkte etter en partner som kunne hjelpe oss med å optimalisere våre vedlikeholdskostnader ved å finne nye løsninger, og vi fant Veolia."

- Bengt Hergart, anleggsdirektør, Øresundsbrokonsortiet