Trelleborgs fjärrvärme

Trelleborgs Fjernvarme AB (TREFAB) driver produksjon og handel med fjernvarme. Selskapet ønsker å kunne tilby en så miljøvennlig og billig fjernvarme som mulig til enkeltpersoner og bedrifter, en målsetting som Veolia støtter ved å levere biobrensel-basert oppvarming.

Trelleborgs fjärrvärme
Løsningen er basert på Veolias oppkjøp av Trelleborg Industris dampanlegg og en større ombygging av anlegget for å kunne fyre en av kjelene med miljøvennlige trepellets i stedet for fossil naturgass. Veolia kom med kjøpet dels til enighet med Trelleborg Industri om fortsatt dampleveranse fra sentralen til selskapets produksjonsprosesser, og dels til enighet med TREFAB om forsyning til byens fjernvarmenett. Synergiene er flere:
  • TREFAB slipper å investere i ny produksjonskapasitet og kan fokusere på å bygge ut sitt distribusjonsnett.
  • TREFAB reduserer sitt bruk av fossilt fyrt oppvarming med 20 GWh, og det fossilbaserte karbonutslippet reduseres med ca. 20 000 tonn per år.
  • Den primære leveransen av damp fra sentralen går til Trelleborgs Industri, men ved også å levere varme til TREFAB kan drivstofforbruket og anlegget optimaliseres, noe som resulterer i betydelige miljøgevinster.
 
Løsningen er et godt eksempel på hva Veolia kan tilføre i form av bærekraftige energiløsninger for både industri og samfunn gjennom lokalt samarbeid.
 

"Trelleborgs Fjernvarme og Veolia har i flere år samarbeidet om driften og vedlikeholdet av produksjonsanleggene i Trelleborg. Samarbeidet har blitt utviklet og innebærer at både miljø- og fjernvarmeutviklingen kan fortsette i Trelleborg. Dette har Trelleborgs Fjernvarme og Veolia skapt gunstige vilkår for sammen."

- Per-Olof Nilsson, visedirektør, Trelleborgs Fjernvarme AB