Referenser fra anleggsdrift

I Norden er vi ansvarlig for driften av mange ulike anlegg, blant annet kommunalt eide Va-anlegg og energiproduksjonsanlegg – oftest i form av langsiktige partnerskap med langsiktige garantier rundt lavere driftskostnader og redusert miljøbelastning. Vi er også ansvarlig for driften av andres fjernvarmenettverk.

For spørsmål og ytterligere informasjon om vårt engasjement inom annlegsdrift, vennligst kontakt:
Jacob Illeris
Business Development Director
cell. : +46 (0)727 18 1717
[email protected]
 
Borås Energi och Miljö
Veolia og Borås Energi og Miljø samarbeider om effektivisering av Gässlösa kloakkrenseanlegg.
Siden 2002 har Norrbotten engasjert Veolia for drift og vedlikehold av deres Va-anlegg samt tilhørende kundeservice.
Trelleborgs fjärrvärme
Trelleborgs Fjernvarme AB (TREFAB) ønsker å kunne tilby en så miljøvennlig og billig fjernvarme som mulig til enkeltpersoner og bedrifter, en målsetting som Veolia støtter ved å levere biobrensel-basert oppvarming.
Öresundsbron
Takket være en skreddersydd organisasjon med høy kompetanse innen energi- og miljøoptimalisering har Veolia senket vedlikeholdskostnadene til Øresundsbroen.
Järfälla Kommun
Siden 2007 har Veolia vært engasjert til det daglige drifts- og vedlikeholdsarbeidet ved Järfälla kommunes Va-anlegg. 
Norrvatten
Siden 2009 har Veolia vært ansvarlig for forvaltningen av Norrvattens vannledningsnett, som forsyner 13 kommuner i det nordre Stockholms-området med vann.