Industrien

Arla

Arla

Findus Sverige AB er et av Sveriges ledende næringsmiddelforetak med produksjonsanlegg og hovedkontor i Bjuv i Skåne.

 Veolia utvikler og effektiviserer driften og vedlikeholdet av Findus’ produksjonsanlegg. I tillegg til anleggets bygg og tilhørende byggtekniske installasjoner inngår forsyningssystemer for energi og media. 
Samarbeidet innebærer at Veolia har tatt over ansvaret for de ansatte og alle interne funksjoner basert på en forbedringsplan. Prosjektet omfatter en realisering av Findus’ mål om å forbedre energieffektiviteten ved anlegget og redusere kostnadene samt belastningen på miljøet.
 

"Melk er vår kjernevirksomhet, og nå kan vi fokusere på det vi er best på. Veolia er best på energispørsmål og har de rette ressursene til det."

- Tom Andersen, fabrikksjef for Arla Foods i Vimmerby 
 

Mål om miljøpåvirkning og kostnadsbesparelser oppfylt etter 2,5 år.

Energibesparing efter 2,5 år - 22 GWh. Målet var 8 GWh.

44 % minskade NOx-utsläpp (mg/MJ)