Industrien

Scan

ScanScan er en av Nord-Europas største næringsmiddelbedrifter innen kjøtt, kjøttvarer og ferdigmat. Som næringsmiddelbedrift har Scan et spesielt ansvar for miljøet i alle ledd, fra produksjonen av slaktedyr til det ferdige produktet på forbrukerens bord.

Scans virksomhet krever en kontinuerlig innsats for gradvis å redusere belastningen på miljøet og dermed bidra til en varig økologisk og økonomisk bærekraftig utvikling. Det krever en nøye gjennomgang av prosessene i bransjen, som energi, kjøling og transport, å klare å nå de ambisiøse miljømålene.

Veolia arbeider for å redusere Scans driftskostnader og energiforbruk ved kontinuerlig å optimalisere prosessene og øke driftssikkerheten ved næringsmiddelbedriftens produksjonsanlegg i Linköping, Kristianstad og Skara. Oppdraget innebærer ansvar for driften og vedlikeholdet av bygninger, byggtekniske installasjoner og energiforsyningen med fokus på energieffektivisering og andre effektiviseringer. Ved å koble sammen de byggtekniske funksjonene med energiforsyningen kan vi øke effektiviseringen gjennom å utnytte synergiene. Løsningen inkluderer et funksjonsengasjement der helheten er sikret gjennom forbedret styring, rapportering og analyse.
 

"Veolia tilbyr høy teknisk kompetanse med god kunnskap og erfaring fra vår virksomhet."

- Sören Svantesson, teknisk sjef, Scan Sverige
 

Reduserte driftskostnader gjennom effektivisert drift og vedlikehold - SEK 15 millioner

Besparelser gjennom energieffektiviseeringsprojekt - 6,5 millioner

Overtakelse av 50 personer