Industrien

Referanser fra næringsmiddelindustrien

Innen næringsmiddelindustrien har Veolia flere framgangsrike oppdrag. Ved å ta over driften og vedlikeholdet av anlegg har vi funnet mange mulige synergier innen våre fokusområder energi, vann og gjenvinning. Resultatet er reduserte kostnader og redusert miljøbelastning for våre kunder.

For spørsmål og ytterligere informasjon om vårt engasjement i næringsmiddelindustrien, vennligst kontakt:
Jacob Illeris
Business Development Director
cell. : +46 (0)727 18 1717
[email protected]
 
non
 
Arla
Veolia er ansvarlig for energitilførselen i form av damp og varme samt for driften og vedlikeholdet av utstyret som kreves for å produsere kjøling, elektrisitet og trykkluft til anlegget. 
Scan
Veolia arbeider for å redusere Scans driftskostnader og energiforbruk ved kontinuerlig å optimalisere prosessene og øke driftssikkerheten ved næringsmiddelbedriftens produksjonsanlegg i Linköping, Kristianstad og Skara.