Industrien

PSA Peugeot Citroën

Som strategisk partner utvikler og optimaliserer Veolia PSA Peugeot Citroëns produksjonsanlegg i tråd med bilprodusentens bærekraftmål for virksomheten. Veolias tjenester omfatter anleggenes tekniske installasjoner, energi, vann og gjenvinningshåndtering og teknisk service.

PSA Peugeot Citroën
Fordeler for kunden:
  • mindre miljøbelastning fra anleggene
  • gjenvinning av energi og materialer
 Veolia har, takket være sin brede kompetanse innen energi, vann og gjenvinning, funnet flere synergier i oppdraget som har resultert i en effektiv ressursutnyttelse:
  • På fabrikken i Vesoul gjenvinnes og omdannes 7 500 tonn treemballasje til biobrensel til et av kjeleanleggene som ble bygget i 2012.
  • I Souchaux har energioptimalisering av anlegget resultert i en løsning som utnytter produksjonens prosessvarme, som tidligere gikk til spille, samt i installasjonen av en av Frankrikes største solenergianlegg.
  • Ved anlegget i Mulhouse har Veolia redusert PSA Peugeot Citroëns karbonutslipp ved å erstatte bruken av fyringsolje med naturgass.
 Totalt har Veolias energieffektiviserende innsats resultert i en energibesparelse som tilsvarer 17 prosent for PSA Peugeot Citroën. For tiden driver Veolia også med forskning og utvikling innen gjenvinning av bildeler og materialer, samt innen øko-design for ytterligere å støtte PSAs målsetting om å oppnå en bærekraftig utvikling av egen virksomhet.
 

17 % energibesparelse på bilprodusentens produksjonsanlegg

Et 3 MW biobrenselanlegg til å drive et av anleggene

4 800 solcellepaneler = 1,25 GW produsert årlig