Industrien

Setra

Setra tilbyr treprodukter til interiør og konstruksjon basert på øko-sertifiserte råvarer. Selskapets furusagbruk i Skinnskatteberg har en viktig koordinerende rolle i produksjonsflyten mellom Setras andre fasiliteter i området.

Setra
Veolia har bygget en biobrenselkjele til varmtvannsforsyning ved fabrikken og er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av kjelen i et langsiktig samarbeid rundt energiforsyning. Kjelen fyres med bark, flis og spon fra sagbrukets egen produksjon og gir en kostnadseffektiv og miljøvennlig tilførsel til sagbrukets varmesystemer og tretørker.
 
Partnerskapet med Veolia betyr at Setra kan vie seg utelukkende til sin kjernevirksomhet, uten å måtte bekymre seg for fabrikkens forsyninger – en merverdi som har lagt forholdene til rette for at Setra kan gjøre nødvendige produksjons- og kvalitetsforbedrende investeringer på anlegget.
Da Setra avviklet sitt eierskap i Horndal, kjøpte Veolia selskapets eksisterende fastbrenselkjele for å levere varme til Horndals fjernvarmenett.
 

"Vi tror på Veolia som en langsiktig samarbeidspartner."

- Jerker Nyström, produksjonsdirektør, Setra Group