Industrien

Volvo Car Group

Volvo Car Group engasjerer Veolia til teknisk drift av bilprodusentens anlegg i Gøteborg og Olofström, et samarbeid som har resultert i lavere totalkostnader for Volvo Cars.

Volvo Car Group
Bilindustrien er en av verdens mest konkurranseutsatte næringer, og derfor er det viktig at alle funksjoner er optimalisert. I 2003 innledet vi rollen som teknisk eiendomsforvalter ved Volvo Cars-fabrikken i Torslanda. Oppdraget ble utvidet i 2006 til å inkludere Volvo Cars i Olofström. Oppdraget omfatter tilsyn, forvaltning, drift og korrigerende vedlikehold. Gjennom vårt arbeid med teknisk forvaltning har Volvo redusert sine kostnader og økt kostnadskontrollen ved fabrikkene. Vi sikrer en trygg teknisk drift og fungerende utstyr. Veolia er ansvarlig for drift og vedlikehold av tekniske installasjoner og medieforsyningssystemer ved produksjonsanleggene, og de stedlige organisasjonene består av hhv. ca. 30 og 20 personer.

Veolia har to år på rad blitt tildelt Volvo Cars Quality Excellence Award (VQE) for sitt drifts- og vedlikeholdsarbeid ved bilprodusentens produksjonsanlegg.