Industrien

Harjavalta industripark

I industriparken i Harjavalta i Finland har Veolia et av konsernets største energiengasjement for leveranse av damp, varmtvann, vann, prosessvann og trykkluft, samt fjernvarme til den nærliggende byen. I samarbeid med parkens foretak reduserer Veolia parkens energikostnader og miljøbelastning.

Harjavalta industripark
Industriparken er et om lag 300 hektar stort fabrikkområde der først og fremst Norilsk Nickel og Boliden driver virksomhet i stor skala. Veolia er ansvarlig for energitjenestene i parken gjennom datterselskapet STEP, som står for produksjonen av damp og varme i parkens kraftverk samt for gjenvinning av varme fra bedriftenes industrielle prosesser.
 
STEP har også gradvis modernisert energiproduksjonen i parken som en del av sitt langsiktige engasjement.
  • ​I 2011 ble det bygget et nytt 20 MW dampkjeleanlegg i tilknytning til kraftverket for å sikre framtidige energibehov og skape en mer pålitelig og mer fleksibel produksjon.
  • Våren 2015 ble STEP og Norilsk Nickel enige om å installere et nytt 30 MW kjeleanlegg fyrt med trepellets og flytende naturgass til levering av damp. Den nye kjelen kommer til å senke parkens energikostnader samt redusere parkens avhengighet av fyringsolje med en mengde tilsvarende 520 tankbilleveranser per år. Utslippet av karbondioksid fra fossilt brensel anslås til å bli redusert med 70 000 tonn per år.
Veolias oppdrag omfatter også optimalisering av industriparkens energiflyt.
 

Optimalisering av energistrømmer og leveranse av damp og prosessvarme

600 GWh i årlig produksjon

Tilførsel av fjernvarme til nærliggende nettverk