Industrien

Raufoss industripark

Raufoss industripark

 

I Raufoss Industripark bidrar Veolia gjennom et totalengasjement til en både økonomisk og miljømessig gevinst for parkens foretak.

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker med drøyt 40 ulike foretak. Her finnes 300 bygninger på totalt 230 000 kvadratmeter. Veolia har et langsiktig helhetlig engasjement som involverer hele infrastrukturen i industriparken, nemlig tilførsel av varme, trykkluft, kjølevann, drikkevann samt driftsstrøm og kloakk. I tillegg leverer Veolia ingeniør- og miljøtjenester til industribedrifter og nærliggende offentlig virksomhet.
 
Engasjementet bygger på Veolias løsning Ferdig varme, som gjorde det mulig å erstatte de eksisterende elektro- og oljekjelene med en biobrenselkjele. I tillegg til byggingen av den nye kjelen inkluderte installasjonen også en omlegging av fjernvarmeledninger samt tekniske justeringer i hvert bygg. Resultatet er en mer effektiv drift og reduserte oppvarmingskostnader for industriparkens bedrifter, samt en viktig miljøgevinst, ettersom bruken av fossilt brensel praktisk talt er eliminert. 
 

"Vi valgte Veolia sammen med våre leietakere fordi Veolia ga den beste avtalen om en ny fjernvarmeløsning."

- John Einar Jørgensen, driftssjef, Raufoss Næringspark ANS
 

Ferdig varme

Eliminering av anvendelse av fossile brensler

Engineering og miljøtjenester til industrien