Industrien

Frigjør det skjulte overskuddet og øk konkurransedyktigheten

Alle industrivirksomheter har skjulte gevinster som ikke er realisert – ofte på grunn av støttefunksjoner og forsyningssystemer som ikke kjører optimalt, og på grunn av uutnyttede synergier mellom energi, vann, resirkulering og vedlikehold.

Som verdensledende innen energi, vann, gjenvinning og vedlikehold kan vi identifisere disse skjulte gevinstene og hjelpe virksomheten med å realisere dem og dermed bidra til å forbedre utfallet av foretakets kjernevirksomhet.
 
Vi kaller det bærekraftig ressursutnyttelse – en integrert tilnærming til institusjonens støttefunksjoner og ressurser som gjør det mulig å forbedre kontantstrømmen og driftsresultatet, og som øker avkastningen på virksomhetens egen og anvendte kapital. Samtidig som vi forbedrer virksomhetens finansielle nøkkeltall, hjelper vi virksomheten med å oppnå mange av virksomhetens miljømål. 
 
resursoptimeringshjulet


Som en del av et globalt konsern har vi tilgang til et stort nettverk av spesialistkompetanse og mange interessante referanser i bransjen. Samtidig er vi den lokale partneren som styrer hvert oppdrag individuelt og lykkes med å levere i en entreprenørånd med langsiktige garantier. Basert på dine utfordringer identifiserer vi områder hvor vi kan gi og sikre utvikling og effektivisering.
 
Basisindustrien
Lær mer om våre tjenester for skogbruk, kjemisk industri, gruvedrift og stålindustri og dra nytte av våre referanseprosjekter.
Næringsmiddelindustrien
Lær mer om våre tjenester for næringsmiddelindustrien og dra nytte av våre referanseprosjekter.
Produksjonsindustrien
Lær mer om våre tjenester for produksjonsindustrien og dra nytte av våre referanseprosjekter.