Industrien

Referanser fra produksjonsindustrien

Produksjonsindustrien opererer i et globalt marked med hard konkurranse, noe som krever et sterkt fokus på driftskostnader. Basert på våre kunders utfordringer har vi gjennom et optimalisert vedlikehold og kompetanse innen energi, vann og gjenvinning funnet synergier som har resultert i reduserte totalkostnader og redusert miljøbelastning. 

For spørsmål og ytterligere informasjon om vårt engasjement i produksjonsindustri, vennligst kontakt:
Jacob Illeris
Business Development Director
cell. : +46 (0)727 18 1717
[email protected]
 
Volvo Car Group
Volvo Car Group engasjerer Veolia til teknisk drift av bilprodusentens anlegg i Gøteborg og Olofström, et samarbeid som har resultert i lavere totalkostnader for Volvo Cars.
Setra
Veolia har bygget en biobrenselkjele til varmtvannsforsyning ved fabrikken og er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av kjelen i et langsiktig samarbeid rundt energiforsyning. 
PSA Peugeot Citroën
Som strategisk partner utvikler og optimaliserer Veolia PSA Peugeot Citroëns produksjonsanlegg i tråd med bilprodusentens bærekraftmål for virksomheten.